blog

blog

Sexuální výchova na základní škole

Dětem začíná povinná školní docházka v šesti letech. Čtení, psaní a jednoduché počty postupem času doplní dějepis, fyzika, biologie, cizí jazyky a předměty, kde si rozšíří povědomí o společenských zvyklostech, právu a sexu. Mělo by být takové téma na základní škole tabu? Názory se různí, ale statistiky mluví ve prospěch co nejranější výuky.

Příliš brzy

Samozřejmě není možné, aby se děti dostaly k surovým informacím, které toto téma občas přináší. Je nutné poznatky zaobalit a přednést tak, aby odpovídaly věku posluchačů. Říká se, že neznalost neomlouvá a právě nedostatečné vědění v oblasti sexu by mohlo mít pro děti, které dospívají čím dál dříve a mají přes média a sociální sítě mnohem snazší přístup ke kontaktům a praktikám, fatální následky, které by nepostihly jen je jako jednotlivce, ale ohrozily by jeho sociální vazby a uvrhly temný stín na jeho rodinu a blízké okolí.

Důležité odpovědi

Pro dívky i chlapce je sexuální téma často skloňované, musí se tedy včas a dostatečně informovat, aby se předešlo kolizím, které často balancují na hraně zákona.
  • Věková hranice
  • Fyzická vyspělost obou pohlaví
  • Psychická připravenost účastníků
  • Možnosti odmítnutí
  • Souvislost sexu s city a pocity
  • Alternativy pohlavního styku
  • Změna sociálních rolí
  • Odlišení se od svých vrstevníků
  • Kam a na koho se obrátit při nepochopení nebo zmatcích

Boj na krev

Věk, kdy se dnešní mládež poprvé oddá sexu, se stále snižuje a rychlost je alarmující. Přiměřenou osvětou a střízlivým přístup bez odsuzování a zákazů můžeme usměrnit současnou bilanci. Proti nám stojí agresivní sociální sítě, kde se sexuality a erotika prezentují jako něco, co je přirozené a veřejné. Dokud budou idoly mladých dostávat prostor pro taková sebevyjádření, bude to jen boj s větrnými mlýny.

Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek