blog

blog

Kolik jazyků umíš

Před čtyřiceti lety vévodila školním tabulkám ruština, po revoluci ji z trůnu sesadila angličtina, která se tam drží dodnes. Na tom by nebylo nic špatného, jde přeci o světový jazyk, používá se v IT a je potřebný při komunikaci během cestování od Japonska po Jižní Ameriku, ale není tlak na děti přeci jen příliš velký? Kdo dnes neumí anglicky, jako by nebyl.

Jazyky vpřed


Za prvé je třeba připomenout fakt, že ne každé dítě má buňky pro výuku jazyků. Pokud je jeho myšlení spíše logické, bude vynikat především v matematice a fyzice, než umně skládat věty a obdivovat libozvučnost slov. Důraz, který je na angličtinu kladen, mu tak může srazit vaz a do budoucna zavřít dveře pro další studium. Hůř o to, že se uvažuje o školském systému, který uplatňuje Rakousko. Studenti základních a středních škol procházejí každé dva roky zkouškami, které určují jejich další postup. Tím, že by student propadl právě v jazyku, by si mohl nechat uniknout možnost studia na gymnáziu nebo vysoké škole, i když by z ostatních předmětů prospěl na výbornou. Prozatím se o tomto modelu diskutuje jen zběžně, ale rodiče, jejichž dítě by se do takové situace dostalo, by museli sáhnout hluboko do kapsy, aby ho na vysněnou školu dostali. Nebo by je čekala přinejmenším krátkodobá půjčka.

Umíš česky?


Vzpomeňte na doby, kdy jste se první tři roky učili mateřský jazyk, věnovali se čtení a psaní, skládali jednotlivá písmena do slov. Dnes je na češtinu vyčleněn jeden rok. Už ve druhé třídě začíná výuka angličtiny, ve čtvrté třídě přibývá druhý jazyk. Není to jeden z důvodů, proč jsou u zkoušek výsledky z českého jazyka stále horší? Vnímá se jako samozřejmost, ale je třeba si uvědomit, že patří mezi nejtěžší jazyky světa a i málokdo z dospělých ho používá tak, jak by se mělo. Objevují se tak poměrně zásadní chyby, kterých se sice umíme vyvarovat v cizích jazycích, ale mateřština pokulhává.
  • vyjmenovaná slova
  • větná skladba
  • souvětí
  • zájmena

Rychlá půjčka českého pravopisu nepomůže, nauka o jazyku si zaslouží mnohem více času. Nedá se naučit, musíte ji pochopit a vidět souvislosti, proč se takové pravidlo uplatňuje.

V jedné řadě


Možná to souvisí s úporným snažením nasměrovat naši zemi směrem na západ, kde jsou humanitní vědy na vrcholu, logika, řemeslo a technické obory se příliš nenosí. Nemůže ale každý mluvit sedmi jazyky a polemizovat nad literaturou a bádat nad filosofickými díly. Ruka, co se má k dílu, ta je potřeba. Uživí nás úvahy a dedukce? Jsou jazyky skutečně tak nepostradatelné i u těch, kteří pro to nemají ty nejlepší předpoklady? Kdybychom dali dětem a studentům více prostoru pro realizaci, nesvíraly by nás později půjčky za špatná rozhodnutí. Jeden umí psát, druhý se cítí dobře u soustruhu, třeba derivuje jako o život a dalšího baví gymnastika. To, že vytváří tabulky a modely pro úspěšnost, nás paradoxně táhle dolů. Nepodporujeme individuality, což je v roce 2019 úsměvné než kdy dřív, protože právě tento rok se nese v duchu životních alternativ. Co si to vzít k srdci a nedržet ty, kteří mají život před sebou, na řemenu moc zkrátka?Zdeněk říká
21.01.2019

Ještě že jsou v rozkvětu školní zařízení typu Lesní škola, domácí vzdělávání nebo Montessori, protože náš skolní systém je absolutně nevyhovující. Kdybych měl znovu děti, dopřál bych jim jedině alternativní vzdělání, aby z něj něco měly.

cx říká
15.01.2019

xcVložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek